«Μετακινήσεις πληθυσμών και υλικός πολιτισμός: ψηφιακή αποτύπωση της Χαλκιδικής από την Προϊστορία έως τους Ιστορικούς Χρόνους»

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους υλοποίησε το έργο «Μετακινήσεις πληθυσμών και υλικός πολιτισμός: ψηφιακή αποτύπωση της Χαλκιδικής από την Προϊστορία έως τους Ιστορικούς Χρόνους», ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020". To ευρύ και πολυεπίπεδο αυτό έργο αξιοποιεί το σύνολο σχεδόν των σύγχρονων ψηφιακών μέσων για την ανάδειξη και προβολή με καινοτόμο τρόπο σημαντικού μέρους από το πλούσιο πολιτιστικό κεφάλαιο της Χαλκιδικής. Έτσι, ψηφιακές τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας, ψηφιακά μοντέλα τρισδιάστατης απεικόνισης, διαδραστικές εφαρμογές ψηφιακής ξενάγησης, διαδραστικοί χάρτες, οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις με πρωτότυπο περιεχόμενο σε συνδυασμό με την αρχαιολογική και ιστορική έρευνα, συνιστούν υπηρεσίες διευρυμένης ψηφιακής πρόσβασης στην ιστορική και πολιτισμική πληροφορία, ενισχύοντας την εμβύθιση στο ιστορικό παρελθόν. Ευελπιστούμε ότι τα μέσα αυτά θα αναβαθμίσουν την εμπειρία περιήγησης των επισκεπτών, θα προσελκύσουν νέες ομάδες κοινού και θα ενισχύσουν συνολικά την τοπική πολιτιστική αλλά και τουριστική ανάπτυξη.
η υπηρεσία
  • en