LOGO EFAXAGOR shma black transparent

αρμοδιότητες υπηρεσίας

ΕφΑΧΑγΌρ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους σύμφωνα με τον νέο Οργανισμό του ΥΠ.ΠΟ.A ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 7/Α στις 22/1/2018, υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και ασκεί τις αρμοδιότητές της κατά τόπο στα όρια ευθύνης της.

Συνεργάζεται με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και τις λοιπές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και εκτελεί έργα, τα οποία περιλαμβάνονται στα ετήσια Επιχειρησιακά Σχέδια ή Προγράμματα Δράσης όπως εγκρίνονται από τον Υπουργό, μετά από γνώμη των αρμοδίων Συμβουλίων. 

Αρμοδιότητες Εφορείας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους χειρίζεται θέματα που αφορούν σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και ιστορικούς τόπους, που χρονολογούνται από την προϊστορική εποχή έως  το 1830, καθώς και σε μουσεία αναφερόμενα στην αντίστοιχη χρονικά περίοδο. Είναι αρμόδια για την προστασία και τη διαχείριση αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και ιστορικών τόπων, τον προγραμματισμό και τη διενέργεια ανασκαφών και οποιασδήποτε μορφής αρχαιολογικής έρευνας, την εκπόνηση μελετών, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση έργων, για την προστασία, συντήρηση, αποκατάσταση, διαμόρφωση και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και ιστορικών τόπων, την προστασία του φυσικού τοπίου που τα περιβάλλει και την εξέταση αιτημάτων εκτέλεσης έργων που τα επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Τη μελέτη και αξιολόγηση από αρχαιολογικής πλευράς των τεχνικών έργων επί ή πλησίον αρχαιολογικών χώρων και μνημείων και των έργων συντήρησης επί μνημείων, αρχαίων αντικειμένων και έργων τέχνης και την επιστημονική μελέτη παντός θέματος σχετικού με τα παραπάνω αναφερόμενα. Την προώθηση απαλλοτριώσεων και της καταβολής αποζημιώσεων για τη στέρηση χρήσης ακίνητης περιουσίας για αρχαιολογικούς σκοπούς, τη συνεργασία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους συμβαλλόμενους με σκοπό τη σύνταξη προγραμματικών συμβάσεων με αυτούς για την έρευνα, προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. Την εποπτεία των ερευνών των επιστημονικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών οργανισμών της ημεδαπής και των αλλοδαπών αρχαιολογικών σχολών και ινστιτούτων, που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα. Την εποπτεία Επιστημονικών Επιτροπών για τη μελέτη και εκτέλεση έργων. Τη χορήγηση άδειας προσωρινής χρήσης αρχαιολογικών χώρων μνημείων και Μουσείων, κατά την έννοια του άρθρου 46 ν. 3028/2002, όπως εκάστοτε ισχύει, εκτός όσων εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Την εξέταση και έγκριση αιτημάτων φωτογράφησης, κινηματογράφησης αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και Μουσείων από φορείς του Δημοσίου, των ΟΤΑ, ιδιωτών και εν γένει τρίτων. Την εξέταση και έγκριση αιτημάτων χρήσης απεικονίσεων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων στο Διαδίκτυο ή με τη εν γένει χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας από φορείς του Δημοσίου, των ΟΤΑ, ιδιωτών τα οποία δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείων Μνημείων.

Τη διαχείριση των μουσείων και των συλλογών αρμοδιότητας της Εφορείας την εκπόνηση και εφαρμογή μουσειολογικών μελετών, την έκθεση των αρχαιοτήτων. Επιπλέον, τη χορήγηση άδειας μελέτης αρχαιοτήτων εντός των μουσείων και των συλλογών, τη χορήγηση άδειας εξαγωγής μη προστατευομένων από τη νομοθεσία αντικειμένων, το σχεδιασμό, την οργάνωση και την παρουσίαση αρχαιολογικών, περιοδικών ή μονίμων, εκθέσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας.

Το σχεδιασμό, την οργάνωση και την παρουσίαση αρχαιολογικών περιοδικών εκθέσεων, προγραμμάτων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων σε ειδικούς χώρους, σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και σε σχολικούς χώρους, καθώς και τη χορήγηση αδειών ελευθέρας εισόδου στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία.

Την τήρηση αρχείου των ανασκαφών και άλλων αρχαιολογικών ερευνών, την καταγραφή και ηλεκτρονική καταχώρηση κινητών και ακινήτων αρχαιολογικών ευρημάτων, την κατάρτιση αρχείου φωτογραφιών, σχεδίων, χαρτών, κηρύξεων και την συγκρότηση – ενημέρωση αρχείου κατόχων αρχαίων και αρχαιοπωλείων.

Τη συμβολή στην πάταξη της αρχαιοκαπηλίας, την τήρηση και ενημέρωση αρχείου λαθρανασκαφών, κατασχέσεων και κλοπών πολιτιστικών αγαθών, καθώς και την προεργασία για τη χορήγηση άδειας χρήσης ανιχνευτών μετάλλου. Την αρχαιολογική τεκμηρίωση, μελέτη και δημοσίευση των παλαιών ανασκαφών, την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, την οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης της Εφορείας. Την εν γένει προώθηση της εκδοτικής δραστηριότητας που αφορά σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, κινητά ευρήματα και συλλογές αρμοδιότητας της Εφορείας. Την ανάδειξη του αρχαιολογικού αποθέματος με πολυμεσικές εφαρμογές μέσω του διαδικτύου.

Την εξέταση και προώθηση αιτημάτων μελέτης και δημοσίευσης μη δημοσιευμένου αρχαιολογικού υλικού και μη δημοσιευμένων μνημείων, προς το Τμήμα Εποπτείας Ελληνικών και Αλλοδαπών Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Συντονισμού Θεμάτων Διεθνών Συνεργασιών και Οργανισμών της ΔΙΠΚΑ. Τη χορήγηση άδειας μελέτης και δημοσίευσης ήδη δημοσιευμένου υλικού και μνημείων, καθώς και την εξέταση και προώθηση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Δ.Α.Μ.Τ.Ε. αιτημάτων μελέτης και δημοσίευσης αναστηλωτικών επεμβάσεων επί ισταμένων μνημείων.

Την παραχώρηση προσωρινής χρήσης χώρων Μουσείων όπου δεν εκτίθενται αρχαιότητες, για την πραγματοποίηση καλλιτεχνικών και λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων και τη χορήγηση σχετικών αδειών.​

Επιχειρησιακοί στόχοι Εφορείας

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους είναι οι εξής:

α) Η επιστημονική έρευνα, η αποκάλυψη, η διατήρηση, η συντήρηση, η προστασία, η ανάδειξη, η προβολή και η φύλαξη των αρχαιοτήτων, η έκθεση τους σε Μουσεία, καθώς και η συμμετοχή τους σε εκθέσεις στην ημεδαπή και αλλοδαπή. Επιπλέον, η μελέτη, ο προγραμματισμός, η διαχείριση και η εκτέλεση οιουδήποτε αρχαιολογικού έργου συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης, αναστήλωσης, ανάδειξης και διαμόρφωσης των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και του άμεσου φυσικού ή μη περιβάλλοντός τους, η εκτέλεση όλων των ανωτέρω έργων με αυτεπιστασία και απολογιστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα προαναφερθέντα έργα, όπως και η συντήρηση κτηριακών ή άλλων υποδομών εκάστης ΕΦΑ, δύνανται να εκτελεσθούν και με κάθε άλλη νόμιμη διαδικασία.

β) Η μέριμνα για την επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των αρχαιοτήτων, η διαχείριση των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων και των συλλογών, χωρικής τους ευθύνης, τα οποία ανήκουν στο Κράτος, η συμμετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα, η διοργάνωση και η συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια. Επιπροσθέτως, ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εκδηλώσεων ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος, η προβολή των επικοινωνιακών δράσεων, καθώς και η παραγωγή συμβατικών και ψηφιακών εκδόσεων και εκπαιδευτικού υλικού.

γ) Η ετήσια κατάρτιση και συνεχής επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Εφορείας, η σύνταξη προτάσεων για την ένταξη νέων έργων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή η υλοποίησή τους από εθνικούς πόρους, εσόδων μνημείων και μουσείων περιλαμβανομένων, η αποτίμηση της στοχοθεσίας κάθε Υπηρεσίας και η αναπροσαρμογή των στόχων.

δ) Η πρακτική άσκηση φοιτητών/σπουδαστών ΑΕΙ/ΤΕΙ στους χώρους αρμοδιότητας της εφόσον δεν προκύπτει δαπάνη που θα βαρύνει το ΥΠ.ΠΟ.Α.

ε) Για την υλοποίηση των δράσεων του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου, οι ΕΦΑ δύνανται να συνάπτουν και προγραμματικές συμβάσεις ή μνημόνια συνεργασίας με φορείς του Δημοσίου, της Περιφερειακής Διοίκησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα με βάση τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Επιπλέον, για τον ίδιο σκοπό, δύνανται να διαχειριστούν χορηγίες ή δωρεές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
+30 2310 285163 | +30 23710 22060
Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων
+30 2310 285163 | +30 23710 22060
Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων
+30 2310 285163
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
+30 2310 285163
Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών
+30 2310 285163
  • en